Verlengde schooldag
In Zaltbommel wordt al geruime tijd huiswerkbegeleiding verzorgd voor Zaltbommelse
basisschoolleerlingen uit de groepen 7 en 8. Deze huiswerkbegeleiding wordt door twee
partijen verzorgd: Stichting Orizon en Jongerenwerk Zaltbommmel.

Daar is sinds begin dit jaar verandering in gekomen.
Vanaf 1 januari 2023 hebben de Gemeente Zaltbommel, Jongerenwerk en Basisschool de
Walsprong (namens de basisscholen in Zaltbommel) met de Stichting Orizon de krachten
gebundeld en zullen de huiswerkbegeleiding in Pand 9 in een nieuw jasje steken. Waar eerst
huiswerkbegeleiding vooral bestond uit het aanbieden van een rustige werkomgeving, is
deze nu aangevuld met andere professionele begeleiding en is er een samenwerking
aangegaan met externe partners.

Op maandag- en donderdagmiddag tussen 15:30u en 17:30u kunnen leerlingen van alle
scholen uit Zaltbommel terecht voor een rustige werkomgeving, maar ook voor een
verrijkend programma waar ingestoken wordt op leesmotivatie, taal en woordenschat en
begrijpend lezen, genaamd de Biebclub. Deze Biebclub wordt gegeven in blokken van zes
weken en wordt begeleid door een leesconsulent van Bibliotheek Rivierenland.

Daarnaast is er voor leerlingen uit groep 8 extra aandacht voor de voorbereiding op het
voortgezet onderwijs en is er de mogelijkheid om een typecursus te volgen welke wordt
aangeboden door Vingervlug-Bommelerwaard; blind leren typen met tien vingers in tien
weken. Dit alles is onder begeleiding van een Jongerenwerker en een leerkracht, aangevuld
met vrijwilligers en stagiaires.

Deelname aan de verlengde schooldag is gratis. De benodigde financiën komen uit de NPO-
gelden van De Gemeente. De leerlingen kunnen deelnemen aan het volledige programma,
maar het is tevens mogelijk om deel te nemen aan De Biebclub of De Typecursus zonder dat
de leerling deelneemt aan de huiswerkbegeleiding. De leerling kan ook enkel komen voor de
huiswerkbegeleiding. Vooraf wordt wel afgesproken op welke dag en tijd de leerling
aanwezig zal zijn.

Voor de verlengde schooldag worden de schoolvakanties aangehouden, dan is ook de
verlengde schooldag gesloten.

De verlengde schooldag wordt gegeven in een ruimte van Jongerenwerk in Pand 9.
Adres: Van Heemstraweg-West 9, 5301 PA Zaltbommel (wanneer je voor de ingang van
Pand 9 staat, loop je rechts om het gebouw en ga je naar binnen bij via de blauwe deur).

Aanmelden kan bij Mohammed Bouraarassi: 0610748092. Tevens kan men voor verdere
vragen en informatie terecht bij Mara Weijenberg: m.weijenberg@walsprong.nl