In verband met het Coronavirus kan de huiswerkbegeleiding helaas niet doorgaan.

In september 2021 maken wij hopelijk weer een nieuwe start.

Voor aanmeldingen van leerlingen blijft onderstaand emailadres beschikbaar.

Stichting Orizon in Zaltbommel richt zich sinds vele jaren op sociaal cultureel werk speciaal voor de jeugd. Ze wil een sleutelrol spelen in het bevorderen van gelijke kansen voor kinderen die door allerlei oorzaken een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo organiseert de Stichting in Zaltbommel huiswerkbegeleiding voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs. In september 2020 maken we weer een nieuwe start, hopelijk zonder onderbrekingen door een vervelend virus.

Als ouders en de leerkracht het nodig vinden dat hun kind hierbij geholpen wordt, kunnen zij zich voor huiswerkbegeleiding aanmelden via orizonhuiswerk@gmail.com.

Orizon organiseert deze activiteit door te werken met vrijwilligers. De kosten ervan zijn zeer gering of mogelijk gratis. De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor kinderen van groep 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs, die baat hebben bij extra schoolwerk en door omstandigheden in de thuissituatie daar niet goed aan toe komen.

Nick Ouwehand is coördinator voor de huiswerkbegeleiding. Hij is werkzaam geweest als leerkracht en directeur van diverse basisscholen in Eindhoven, Rosmalen en ’s-Hertogenbosch en inmiddels gepensioneerd. Samen met vrijwillige medewerkers en HAVO/VWO-begeleiders verzorgen zij de huiswerkbegeleiding.

Gemotiveerde leerlingen van groep 7 en 8 die deze huiswerkbegeleiding nodig hebben, kunnen zich via school of hun ouders opgeven. In beide gevallen zullen we contact hebben met de basisschool waar de leerling op zit. Het gaat dus vooral  om leerlingen die baat hebben met extra schoolwerk en door omstandigheden in de thuissituatie dat niet zo goed kunnen.

De kinderen werken twee keer per week (op dinsdag en donderdag) zelfstandig aan hun opgegeven schoolwerk en worden daarbij geholpen door een vrijwillige medewerker en/of een begeleider. De begeleiders komen uit bovenbouw van HAVO/VWO. Nick coacht deze jongelui en draagt de eindverantwoording.

En, schoolwerk hoeft niet alleen schriftelijk werk te zijn. Orizon huiswerkbegeleiding beschikt over een aantal iPads, zodat kinderen ook hun digitale schoolwerk kunnen blijven doen.

In periodes van 6 weken is er iedere dinsdag en donderdag van 16.00 tot 17.00 uur huiswerkbegeleiding. Het is de bedoeling dat de leerlingen 2x per week aanwezig zijn gedurende de hele periode. Om deze activiteit voor iedereen toegankelijk te maken, is de prijs zo laag mogelijk gehouden. Het tarief is vastgesteld op €25,- per kind, per periode van 6 weken. Aan de ouders/verzorgers wordt gevraagd voor het begin van een nieuwe periode €25 over te maken op het bankrekeningnummer van de Stichting Orizon:

NL06 TRIO 0254 7057 31, onder vermelding van “Huiswerkbegeleiding” en de volledige naam van het deelnemende kind.

Wanneer u als ouder/verzorger(s) denkt: “dit zou heel goed zijn voor mijn kind, maar ik beschik niet over de financiële middelen om deze begeleiding te betalen”, schroom dan niet om contact op te nemen met Stichting Orizon, truidabannink@gmail.com of 06-33673534.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om naar een oplossing te zoeken.

Wanneer is er huiswerkbegeleiding in schooljaar 2020/2021?

Periode 1 (tot de herfstvakantie)
September 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29
Oktober 1, 6, 8, 13, 15

Periode 2 (tot de Kerstvakantie)
Oktober 27, 29
November 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26

December 1, 3


Periode 3 (tot de voorjaarsvakantie)
Januari 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28
Februari 2, 4, 9, 11

Periode 4 (tot Pasen)
Februari 23, 25

Maart 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30
April 1

Na Pasen is er geen huiswerkbegeleiding meer. 

Waar wordt huiswerkbegeleiding gegeven? 
Brede School De Zandkampen, Zandkampen 48 te Zaltbommel.

Opgeven en verdere informatie via: orizonhuiswerk@gmail.com