Stichting Orizon in Zaltbommel richt zich sinds vele jaren op sociaal cultureel werk speciaal
voor de jeugd. Ze wil een sleutelrol spelen in het bevorderen van gelijke kansen voor kinderen
die door allerlei oorzaken een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo organiseert de
Stichting in Zaltbommel huiswerkbegeleiding voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van het
reguliere basisonderwijs. In september 2021 maken we weer een nieuwe start, hopelijk zonder
onderbrekingen door een vervelend virus.

Als ouders en de leerkracht het nodig vinden dat hun kind hierbij geholpen wordt, kunnen zij
zich voor huiswerkbegeleiding aanmelden via orizonhuiswerk@gmail.com.
Orizon organiseert deze activiteit door te werken met vrijwilligers. De kosten ervan zijn zeer
gering of mogelijk gratis. De huiswerkbegeleiding is bedoeld voor kinderen van groep 7 en 8
van het reguliere basisonderwijs, die baat hebben bij extra schoolwerk en door
omstandigheden in de thuissituatie daar niet goed aan toe komen.
Nick Ouwehand is coördinator voor de huiswerkbegeleiding. Hij is werkzaam geweest als
leerkracht en directeur van diverse basisscholen in Eindhoven, Rosmalen en ’s-Hertogenbosch
en inmiddels gepensioneerd. Samen met vrijwillige medewerkers en HAVO/VWO-
begeleiders verzorgen zij de huiswerkbegeleiding.

Gemotiveerde leerlingen van groep 7 en 8 die deze huiswerkbegeleiding nodig hebben,
kunnen zich via school of hun ouders opgeven. In beide gevallen zullen we contact hebben
met de basisschool waar de leerling op zit. Het gaat dus vooral  om leerlingen die baat hebben
met extra schoolwerk en door omstandigheden in de thuissituatie dat niet zo goed kunnen.
De kinderen werken twee keer per week (op dinsdag en donderdag) zelfstandig aan hun
opgegeven schoolwerk en worden daarbij geholpen door een vrijwillige medewerker en/of
een begeleider. De begeleiders komen uit bovenbouw van HAVO/VWO. Nick coacht deze
jongelui en draagt de eindverantwoording. En, schoolwerk hoeft niet alleen schriftelijk werk te zijn. Orizon huiswerkbegeleiding beschikt over een aantal iPads, zodat kinderen ook hun digitale schoolwerk kunnen blijven
doen.

In periodes van 6 weken is er iedere dinsdag en donderdag van 16.00 tot 17.00 uur
huiswerkbegeleiding. Het is de bedoeling dat de leerlingen 2x per week aanwezig zijn
gedurende de hele periode. Om deze activiteit voor iedereen toegankelijk te maken, is de
prijs zo laag mogelijk gehouden. Het tarief is vastgesteld op €25,- per kind, per periode van 6
weken. Aan de ouders/verzorgers wordt gevraagd voor het begin van een nieuwe periode €25
over te maken op het bankrekeningnummer van de Stichting Orizon:
NL06 TRIO 0254 7057 31, onder vermelding van “Huiswerkbegeleiding” en de volledige
naam van het deelnemende kind.

Wanneer u als ouder/verzorger(s) denkt: “dit zou heel goed zijn voor mijn kind, maar ik
beschik niet over de financiële middelen om deze begeleiding te betalen”, schroom dan niet
om contact op te nemen met Stichting Orizon, truidabannink@gmail.com of 06-33673534.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om naar een oplossing te zoeken.

Wanneer is er huiswerkbegeleiding in schooljaar 2021/2022?
Periode 1 (tot de herfstvakantie)
September 14, 16, 21, 23, 28, 30
Oktober 5, 7, 12, 14, 19, 21
Periode 2 (tot de Kerstvakantie)
November 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 30
December 2, 7, 9
Periode 3 (tot de voorjaarsvakantie)
Januari 11,13, 18, 20, 25, 27
Februari 1, 3, 8, 10, 15, 17
Periode 4 (tot Pasen)
Maart 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, 31
April 5, 7, 12, 14

Na Pasen is er geen huiswerkbegeleiding meer.

Waar wordt huiswerkbegeleiding gegeven? 
Brede School De Zandkampen, Zandkampen 48 te Zaltbommel.

Opgeven en verdere informatie via: orizonhuiswerk@gmail.com