Vele tientallen jaren was er in Zaltbommel een Stichting voor sociaal cultureel werk, Stichting Orion, die o.a. allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren organiseerde.

In januari 2012 vernam  Paulette Willemse, dat Orion per 1 juli  zou moeten sluiten. Er was geen geld meer voor subsidie. Samen met Ron Swank richtte zij een actiegroep op: “Bommel, verzin een list!” Publiciteit werd gezocht via kranten en diverse media.  Een maand later was er een werkgroep opgericht, waaruit een bestuur is ontstaan met adviseurs. Eind maart 2012 was Stichting Orizon een feit.

Het doel van Stichting Orizon was om de succesactiviteiten van Orion op één of andere manier te behouden voor de kinderen van Zaltbommel en vooral ook proberen de vrijwilligers te behouden. Dat het allemaal op een ander manier georganiseerd zou moeten worden was duidelijk. De gouden tijden zijn voorbij! Van de overheid hoefde Stichting Orizon niets te verwachten maar gelukkig is er nog steeds veel goodwill bij de bevolking. Bijna iedereen in Zaltbommel heeft wel eens iets bij Orion gedaan of heeft kinderen of buurkinderen die daar van activiteiten genoten hebben.

De nieuwe Stichting Orizon  kreeg veel sponsoring in natura,  er waren anonieme sponsoren en er was veel medewerking van bijvoorbeeld de basisscholen en de hockeyclub.

Onze aanpak is: eerst een plan maken met een begroting, dan geld zoeken en zodra dat gelukt is kan het project starten.

We zijn met het bestuur van Stichting  Orizon héél trots op wat we tot nu toe  voor elkaar hebben gekregen en hopen met de steun van velen op de ingeslagen weg voort te gaan.