Zonder onze vrijwilligers kunnen wij niet opereren. Onze vrijwilligers hebben diverse achtergronden en zorgen er voor dat de activiteiten van Stichting Orizon bestaan.

Al onze vrijwilligers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en voordat ze voor ons activiteiten ontplooien hebben wij een intakegesprek met ze om de activiteiten door te nemen. Ook zullen ze een gedragscode ondertekenen, zoals is opgesteld door NOV. Hiermee waarborgen wij een veilige en vertrouwde werkomgeving voor deelnemer en vrijwilliger.

De OR en vrijwilligers | Danella Zuidema

Bij een vertrouwenscontactpersoon kunnen vrijwilligers, minderjarigen, kwetsbare mensenen en bijvoorbeeld ouders terecht met hun vermoedens of kennis van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenscontactpersoon is erg belangrijk om het melden van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag makkelijker te maken. 

Voor Stichting Orizon zijn de vertrouwenscontactpersonen Steven van Maris en Paulette Willemse. Deze zijn te bereiken via stichting.orizon@gmail.com of 06-42 40 42 56.