In verband met het Coronavirus, zijn tot nadere berichtgeving alle activiteiten van Stichting Orizon helaas nog steeds opgeschort. We hopen op goede (landelijke) ontwikkelingen, die kunnen voorzien in een veilige speel-, leer,- en werkomgeving van alle betrokken deelnemers en vrijwilligers. Tot op heden kunnen we dit helaas niet garanderen en zullen we dus nog even moeten wachten op betere tijden. Hou de site en Facebook in de gaten voor verdere ontwikkelingen en berichtgeving!

Alle activiteiten nog steeds opgeschort