Dinsdag 22 oktober a.s. starten we weer met een nieuwe periode huiswerkbegeleiding van de stichting Orizon. De tweede periode loopt tot en met 28 november a.s.

Het is fijn als Nick Ouwehand per ommegaande bericht kan worden of uw kind(eren) weer zal/zullen deelnemen.

Als uw kind weer deelneemt zijn de kosten daarvoor € 25,= per kind.

U kunt het bedrag voor 22 oktober 2019 overmaken op

Rekeningnummer NL06 TRIO 0254 7057 31, ten name van Stichting Orizon, onder vermelding van “Huiswerkbegeleiding” en de volledige naam van het deelnemende kind.

Zijn de kosten een probleem, maar wordt huiswerkbegeleiding desondanks wel aanbevolen, dan kan door de ouders contact worden opgenomen met Truida Bannink van het bestuur van de Stichting Orizon, via truidabannink@gmail.com, of 06-33673534.

Nieuwe periode huiswerkbegeleiding